Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

  

Header

Clinici juridice

buton-orar clinici juridice   buton-teme clinici juridice

Orice persoana interesata, care are calitatea de student la cursuri universitare de licenta sau masterat in cadrul oricarei universitatii din Romania, se poate inscrie trimitand un e-mail la adresa de posta electronica: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Clinică juridică: Dreptul migrației                                                                                                                            
Clinică juridică: Combaterea discriminării                                                                                                         
 

Clinică juridică: Dreptul migrației

Activități:

1. cursuri de instruire a studenților despre problematica migrației;

2. vizite în instituți publice și centre specializate;

3. cercetare juridică, în vederea susținerii în fața instanțelor naționale și a CEDO a cauzelor în materie, inclusiv identificarea de informații privitoare la situația din țările de origine;

4. redactare de opinii juridice pe teme precum apatridia, detenția, standarde europene, drept comparat etc.;

5. asistență juridică și colaborare cu avocați în cauze de încălcare a drepturilor străinilor;

6. observarea evoluției unor cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată;

7. crearea unei baze de date online cu jurisprudența relevantă a CEDO, CJUE și a altor instanțe judecătorești;

8. participare la evenimente organizate pe teme de migrație și azil;

9. organizarea și participarea la concursuri de procese simulate.

 

Coordonator: Ștefan Leonescu

Absolvent de științe juridice și științe tehnice, specializat în domeniul drepturilor omului, al dreptului internațional umanitar și al refugiaților. Ștefan a colaborat cu unele dintre principalele organizații implicate în asistența imigranților în România, oferind consultanță juridică directă și având contribuții deosebite în activități de advocacy.Ștefan a coordonat proiecte naționale și internaționale, contribuind la editarea mai multor publicații în domeniu.A fost implicat în dezvoltarea rețelelor de interpreți și avocați la nivel național, precum și în formarea studentilor prin intermediul activităților de clinică juridică.

 

Clinica juridică: Combaterea discriminării 

 

Activități:

1. formare pe standarde CEDO în domeniul nediscriminarii, după care studenții vor trebui să redacteze fact-sheet-uri pentru publicul larg;

2. cercetare legală și analiză critică a legislației și politicilor româneşti în domeniul nediscriminarii – activitate de monitorizare a diferielor componente legate de cadrul național anti-discriminare și incluziune socială; posibil redactare de studii de analiză ca urmare a cercetării (în funcţie de calitatea cercetării rezultate)

3. formare cu privire la documentarea diferitelor aspecte ce țin de dreptul de a nu fi discriminat în România după care studenții vor realiza o bază documentară cu hotărâri relevante în domeniul nediscriminarii în România şi vor participa la analiza acesteia;

4. implicarea studentilor în argumentarea legală a unor eventuale cazuri ale CRJ;

5. implicarea studenţilor în evenimentele CRJ;

6. instruire (în cadrul cursurilor şi separat pentru studenţii care vor lucra direct cu CRJ, instruire legată de activităţile a fi desfăşurate, reguli de confidenţialitate şi protecţie, etc…). Instruirea în cadrul cursurilor poate include: cadrul național şi european anti-discriminare (inclusive situaţiile de “conflict de drepturi”), politici publice de incluziune, jurisprudenţă CEDO şi naţională, bune practici în anti-discriminare, cum funcţionează stigma şi prejudecata, protecţia victimelor în cazuri de discriminare şi infracţiuni ale urii.

Studenții vor semna contracte de voluntariat şi confidenţialitate.

 

Coordonator: Delia Niță

Delia Niţă gestionează Programul Antidiscriminare la Centrul de Resurse Juridice (CRJ) din anul 2008 şi a colaborat cu CRJ din anul 2004. Delia a absolvit Facultatea de Litere (secția Relații Internaționale și Studii Europene) şi Facultatea de Istorie la Universitatea din Bucuresti. În anul 2008 a absolvit Masterul de Drepturile Omului (specializarea Drept/Ştiinţe politice, ruta cercetare) la Universitatea din Manchester, UK. Activităţile profesionale ale Deliei includ: elaborarea de rapoarte în domeniul anti-discriminării pentru Comisia Europeană şi Agentia UE pentru Drepturi Fundamentale, gestionarea de reţele de cercetare și de proiecte în general, activităţi de formare, alte activităţi de tip watchdog.

Clinica juridică: Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate, private de libertate

 

 

 Activităţi:

 1.   sesiuni de formare pentru studenţi în prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Protocolul Opţional la Convenţia Torturii şi alte documente interne relevante în material respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate.

 2.   sesiuni de prezentare a instrumentelor care stau la baza documentării unor potenţiale cazuri de încălcări ale drepturilor omului.

 3.   sesiuni de prezentare Litigare strategică vs. Advocacy. Cum colaborăm în respectarea drepturilor omului în instituţii privative de libertate.

 4.   activităţi de lucru cu studenţii: 5-6 studenţi – documentarea şi pregătirea unei vizite de monitorizare, analiza jurisprudenţă relevantă, elaborarea unui raport de vizită, documentarea pe bază de interviu a unor situaţii de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale/probleme de sănătate mintală instituţionalizate, etc.

 5.   implicarea în activităţi de pregătire a primei Campanii naţionale de advocacy pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate.

 

 Georgiana Pascu – Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale (10 noiembrie, ora 14:00, sala 223)

1. Audierea la Marea Camera in cauza Centrul de Resurse Juridice in numele lui Valentin Campeanu impotriva Romaniei, 4 Septembrie 2013

http://www.echr.coe..int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=4784808_04092013&language=lang&c=&py=2013

2.Un documentar de New Media Advocacy Project, realizat cu sprijinul Interights si CRJ:

{youtube}M9Y1ZY3LYIQ{/youtube}

"Valentin Câmpeanu a fost un copil abandonat la naştere, seropozitiv şi cu dizabilități intelectuale. Şi-a petrecut toată viaţa în instituţiile de stat. La vârsta majoratului a trebuit să părăsească orfelinatul, dar nicio instituţie nu şi-a asumat responsabilitatea îngrijirii sale.
Pe 13 februarie 2004, Valentin a fost lăsat în curtea Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare.

O săptămână mai târziu, pe 20 februarie 2004, a fost găsit de experţii Centrului de Resurse Juridice (CRJ). Era izolat, închis singur într-un depozit întunecos, fără haine. Cântărea cel mult 45 de kilograme. Nu primea tratament și nu părea să i se dea de mâncare. Nimeni nu voia să-l atingă, "pentru că avea SIDA".. În aceeaşi zi, la scurt timp după plecarea experților CRJ, pe 20 februarie 2004, Valentin a murit. Abia împlinise 19 ani.CRJ, susținut de Interights, îl reprezintă pe Valentin Câmpeanu în fața CEDO.

CRJ se va afla miercuri, 4 septembrie, în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul Valentin Câmpeanu împotriva României.

Miza audierii din 4 septembrie: Centrul de Resurse Juridice a solicitat Curţii să-şi adapteze criteriile de admisibilitate, astfel încât să permită ONG-urilor de drepturile omului să reprezinte persoane cu dizabilităţi, chiar şi în absenţa unei autorizaţii specifice.

Dacă după audierea din 4 septembrie Curtea admite să judece cauza CRJ pentru Valentin Câmpeanu vs. România, atunci orice ONG de drepturile omului din Europa s-ar putea adresa CEDO în numele oricărei persoane vulnerabile, lipsită de apărare și închisă într-o institutție socială, medicală a statului.

În prezent, persoanele cu dizabilităţi mintale din instituţii nu beneficiază pe deplin de protecţia articolelor din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, fiind izolate de societate, cu posibilități restrânse de a se adresa unei instanţe dacă le sunt încălcate drepturile.

Dacă după audierea din 4 septembrie Curtea admite să judece cauza CRJ pentru Valentin Câmpeanu vs. România, atunci orice ONG de drepturile
omului din Europa s-ar putea adresa CEDO în numele oricărei persoane vulnerabile, lipsită de apărare și închisă într-o institutție socială, medicală a statului. "

2. Decizia CEDO pronuntata in cauza Centrul de Resurse Juridice in numele lui Valentin Campeanu impotriva Romaniei:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145577#{%22itemid%22:[%22001-145577%22]}

3. Emisiunea Romania te iubesc, Protv, "Prizonierii lagarelor de recuperare. Oameni tinuti in lanturi, fara apa si caldura, in timp ce oficialii fac strategii":
http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro/emisiuni/2014/sezonul-2/prizonierii-lagarelor-de-recuperare-oameni-tinuti-in-lanturi-fara-apa-si-caldura-in-timp-ce-oficialii-fac-strategii.html

4. Alte cazuri si procese test in materia drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale: http://www.crj.ro/Procese-449/

 

Coordonator: Georgiana Pascu

 Din 1998, Georgiana Pascu este implicată în procesul de monitorizare a reformei sistemului de protecţie a copilului. Din 2003, este Managerul Programului, “Pledoarie pentru demnitate” /”Advocate for dignity”, la Centrul de Resurse Juridice, un program de observare a modului în care sunt respectate drepturile copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi privaţi de libertate în instituţiile de asistenţă socială şi medicală.

 Spune despre activitatea ei ca este una dintre iniţiativele singulare în România, constând în principal în culegerea de informaţii pe baza vizitelor inopinate în centrele în care a flă copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mintale, furnizarea de informaţii şi consiliere pentru respectarea drepturilor omului şi documentarea cazurilor de tratamente rele, inhumane şi degradante. Alături de organizaţia în care activează, militează pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale instituţionalizate.

 Georgiana are viziunea unei ţări în care tineri precum Valentin Câmpeanu nu vor mai deceda în condiţii suspecte în instituţii ale statului şi vor avea fi susţinuţi în protejarea drepturilor lor în comunitate. Cazul tânărului Valentin Câmpeanu a fost documentat de programul Pledoarie pentru demnitate în februarie 2004 într-un Spital de psihiatrie şi măsuri de siguranţă maxime. În iunie 2014, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului dă câstig de cauză CRJ şi admite plângerea CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu c. României, fiind astfel primul caz admis de CEDOhttp://www.crj.ro/Centrul-de-Resurse-Juridice-pentru-Valentin-Campeanu-vs-Romania.

 

 

Clinica juridică: Integritate publică și responsabilitate socială

  Activități:

1. cursuri pe teme precum:prevenirea corupţiei, integritate și bună guvernanţă corporativă şi utilizarea open data pentru realizarea de aplicaţii pentru integritate și prevenire a corupţiei;

2. activități cu studenții: elaborarea a 3 studii de caz în domeniul prevenirii corupţiei, integritate, guvernanţă corporativă în mediul de afaceri şi/sau sectorul public; 3. prezentarea unor studii de caz în companii şi camere de comerț și/sau sectorul public.

 

Coordonator: Radu Nicolae

Radu Nicolae este director de program la Centrul de Resurse Juridice și cadru didactic asociat la Facultatea de Știinte Politice din cadrul SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative), unde predă cursul de „Corupţie şi politici publice anticorupţie". Licenţiat în Stiinţe Politice (2003), Radu a finalizat un program de master în Politici Publice (2005) şi un program doctoral în Ştiinţe Politice (2010). Radu a publicat mai multe articole în volume ştiinţifice din ţară şi străinătate, iar editura Polirom i-a publicat, în anul 2010, volumul “Coruptia și politicile anticoruptie”. Radu lucrează de aproape 10 ani în proiecte de implicare democratică şi este consultant şi expert în diverse proiecte derulate în România şi străinătate.

 

 

Centrul de Negociere şi Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urmăreşte îmbinarea noţiunilor teoretice cu dezvoltarea abilităţilor practice ale cursanţilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri şi specialişti în domeniile de interes, precum şi la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studenților în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, stimulându-i pe aceștia să aplice cunoștințele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplicații practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Piețe Financiare Interne și Internaționale este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!