Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

I N V I T A ? I E

 

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie v? invit? la vizionarea documentarului ”EXPERIMENTUL BUCURE?TI” care va avea loc joi, 29 octombrie 2015, începând cu ora 15:45, în Aula Magna a Universit??ii Româno-Americane. Evenimentul va fi urmat de cocktailul de premiere a participan?ilor la cea de-a doua edi?ie a Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie.

La dezbaterea organizat? dup? vizionarea documentarului, va fi prezent regizorul Tom Wilson. Documentarul a fost inspirat din încerc?rile de „reeducare” a popula?iei efectuate sub autoriza?ia autorit??ilor comuniste în perioada anilor 1949-1952 (cunoscute ?i sub denumirea „Experimentul Pite?ti”/„Fenomenul Pite?ti”). Exp. Bucuresti

La Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie vor participa 67 de studen?i provenind de la 11 universit??i, acoperind marile centre universitare na?ionale. Concursul are ca obiectiv general încurajarea studen?ilor ?i masteranzilor interesa?i de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implica în identificarea ?i solu?ionarea unor probleme juridice de drepturile omului ?i migra?ie, într-un mediu simulat. Sunt promovate valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echip? ?i comunicarea interpersonal?. Probele Concursului au caracter ?tiin?ific, aplicativ, socio-educativ ?i juridic. Festivitatea de premiere a celor mai buni participan?i va include premii speciale oferite de partenerii evenimentului: Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia?i, Ambasada Statelor Unite, Ambasada Germaniei, Ambasada Marii Britanii, Ambasada ??rilor de Jos ?i Ambasada Israelului la Bucure?ti.

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!