Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

1

S-a lansat a II-a edi?ie a concursului - Site editia a II-a

 

 

 

COMUNICAT DE PRES?

(26 iunie 2015)

Ref.: Premiere - Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie

În perioada 22-25 iunie 2015 Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din cadrul Universit??ii Româno-Americane a organizat primul concurs na?ional în acest domeniu. Competi?ia a reunit 54 de studen?i români provenind de la 14 facult??i din marile centre universitare na?ionale, precum ?i din str?in?tate. Concursul fost organizat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite, Ambasadei Germaniei, Ambasadei Olandei, Ambasadei Israelului la Bucure?ti, al Înaltului Comisariat ONU pentru Refigia?i - Reprezentan?a în România ?i al Sky Center mai mult...

 

Premii

Prima edi?ie a Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie va avea loc în perioada 22 - 25 iunie, Bucure?ti. Se vor acorda 24 de burse ?i 4 premii în valoare total? de 5.000 lei. Premii speciale sunt oferite de: UNHCR Reprezentanta în România, Ambasada Statelor Unite, Ambasada Germaniei, Ambasada Olandei, Ambasada Israelului la Bucure?ti ?i Sky Center.
Concursul este organizat de Centrul de Drepturile Omului ?i Migratie ?i are ca obiectiv general încurajarea studen?ilor ?i masteranzilor interesa?i de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implica în identificarea ?i solu?ionarea unor probleme juridice de drepturile omului ?i migra?ie, într-un mediu simulat. Concursul promoveaz? valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echip? ?i comunicarea interpersonal?. Probele Concursului au caracter ?tiin?ific, aplicativ, socio-educativ ?i juridic.

TEMELE CONCURSULUI vor viza aspecte generale de înc?lcare a drepturilor omului, precum ?i probleme juridice practice referitoare la:

- migra?ie (drepturile solicitan?ilor de azil ?i refugia?i);

- nediscriminare;

- drepturile persoanelor cu dizabilit??i;

- transparen??, anti-corup?ie ?i responsabilitate social?.

 

PARTICIPAREA LA CONCURS vizeaz? parcurgerea urm?torilor pa?i:

  1. înscrierea la Concurs a persoanelor interesate se face prin completarea formularelor prev?zute la sec?iunea Înscriere ?i transmiterea lor, în original, organizatorilor (15 mai – 20 iunie);
  2. parcurgerea individual? a preg?tirii online prin consultarea materialelor didactice ?i a bibliografiei recomandate (15 mai – 22 iunie);
  3. 24 de persoane înscrise în grupul ?int? vor primi burse de participare la faza a doua a Concursului. Bursele constau în acoperirea cheltuielile de transport, cazare ?i masa ale participan?ilor, în func?ie de nevoile acestora;
  4. etapa practic? a Concursului are loc în Bucure?ti ?i se întinde pe o perioad? de 4 zile (22-25 iunie);
  5. to?i participan?ii vor primi diplome, 10 participan?i vor primi premii în c?r?i ?i 4 participan?i vor primi premii în bani în valoare total? de 5.000 lei (25 iunie).

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

 

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!