This site is co-funded by European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 Invest in people!

  

Header

ORGANIZAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE A STUDENTILOR LA DREPT CA TRAINERI IN VEDEREA PROMOVARII EDUCATIEI JURIDICE IN SCOLI SI LICEE

 

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din cadrul Universit??ii Româno-Americane a organizat un program de formare a studen?ilor ca traineri în vederea promov?rii educa?iei juridice în ?coli ?i licee.
În data de 4 martie 2016, 58 de participan?i - studen?i ?i absolven?i ai unei facult??i de drept din România, ca urmare a particip?rii la primul ...curs de formare ?inut de jud. Cristi Danilet, membru al Consiliului Superior al Magistraturi ?i autor al c?r?ii „Educa?ie juridic? pentru liceeni. Ghid practic despre drepturi ?i justi?ie”, au primit diploma ”Metode ?i tehnici de predare a educa?iei juridice în ?coli ?i licee”. Formarea participan?ilor va continua pe parcursul lunii martie cu sprijinul altor actori implica?i în mi?carea na?ional? privind promovarea educa?iei juridice în ?coli. În data de 18 martie, preg?tirea studen?ilor va fi cu Marisa Mac Isaac – Rule of Law Officer la Ambasada Statelor Unite, iar în 25 martie cu Katalin Kibedi - procuror, fost Secretar de stat in Ministerul Justitiei si Alexandra Carmen Lancranjan - pre?edinte LiderJust, procuror ?i formator la Institutul Na?ional al Magistraturii. Pentru detalii privind formarea studentilor o puteti contacta pe Andra Eftimie, avocat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Aceste activit??i fac parte din cadrul mi?c?rii na?ionale privind promovarea educa?iei juridice în ?coli, ini?iat? de Ministerul Justi?iei, Consiliul Superior al Magistraturii ?i Ministerul Educa?iei Na?ionale, implementat? prin proiecte ale unor organiza?ii non-guvernamentale precum: Centrul Român de Politici Europene, LiderJust, Asocia?ia Studen?ilor la Drept din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia?i, American Councils for International Education, Consiliul Na?ional al Elevilor, Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?, Voci pentru Democra?ie ?i Justi?ie.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok