This site is co-funded by European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 Invest in people!

  

Header

Educational Program

 

Drept constitu?ional                                       
Trafic de persoane                          
 

  American Day

 

 

Coordonator: Claudiu Seucan

Claudiu Seucan este notar public, arbitru pe lista Cur?ii de arbitraj comercial interna?ional de pe lâng? Camera de comer? ?i industrie a României ?i lector universitar la Facultatea de Drept a Universit??ii Romano-Americane, predând, în prezent, disciplina „Drept constitu?ional ?i institu?ii politice”.
Claudiu ?i-a început activitatea profesional? în 1996, ca avocat, ocupând ulterior mai multe func?ii publice, precum Consilier personal al Primului-ministru în cadrul Guvernului României, Secretar de Stat în Ministerul Justi?iei, Consilier al Pre?edintelui Camerei Deputa?ilor – Parlamentul României.
Claudiu este doctor în drept din anul 2006, absolvent al Colegiului Na?ional de Ap?rare în 2002 ?i al Facult??ii de Drept în 1996.

 

 

 

 

 

Realit?ti ale traficului de persoane în România (11 noiembrie, ora 12:00, Amf.1) 

Invitat: Iana Matei, Pre?edinte Reaching Out, România

Awards Iana:

2005 'Abolitionist award', House of Lords London.
2007 'Hero of the year' U.S. State Department, Washington.
2008 "Woman of the year" Avantaje Magazine Bucharest.
2010 "European of the year" by Readers Digest. ( First Romanian to receive this award)
2011 "10 exceptional women" by Click Magazine Bucharest.
2011 "125 Women For Change" Avon Bucharest.
2012 "Ator Pal Mont" by Asociazione Culturale Udine Italy.

 

Coordonator: Silvia Tabu?c?

Silvia Maria T?bu?c? este lector doctor la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane, director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie, ?i fellow, cu studii postdoctorale, al Academiei Române din Bucure?ti. Silvia are o experien?? de peste zece ani în domeniul protec?iei interna?ionale ?i regionale a drepturilor omului, cu expertiz? în materia nediscrimin?rii ?i, recent, în domeniul migra?iei ?i al traficului de fiin?e umane. Silvia este recunoscut? ca fiind un bun consultant (colaborând, în prezent, cu Milieu Ltd.) ?i un expert independent, lucrând în numeroase proiecte na?ionale ?i interna?ionale.
Înainte de a se al?tura echipei Universit??ii Româno-Americane, Silvia a lucrat la Ministerului Justi?iei, fiind consilier personal, ?i în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU - New York, ca expert în domeniul drepturilor omului. Din 2010, Silvia activeaz? ca mediator, fiind specializat? în negociere (PON/Harvard) ?i în luarea rapid? ?i eficient? a deciziilor (POJ/Yale).

 

 

 

 

 

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok