Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Programe

 

 

Drept constitu?ional                                       
 

 

Tempestad

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie (CDOM) din cadrul Universit??ii Româno-Americane a sprijinit anual Festivalul Interna?ional de Documentar ?i Drepturile Omului – One World Romania. În cadrul acestei editii, CDOM a adoptat filmul "Tempestad” din sec?iunea "Dreptate f?r? fric?” are va rula in data de 13 martie la Union si in data de 19 martie la Elvire Popesco de la 20:30, conform Programului.
 


 


 

 Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie dezvolt? Programul „Stoparea Traficului de Persoane” - 4P (Prevention, Protection, Prosecution and Partnership). Dezbaterile organizate în cadrul Programului au ca scop identificarea provoc?rilor cu care se confrunt? principalii actori implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane sau protec?ia victimelor din România. La finalul celor 4 dezbateri vor fi constituite 4 grupuri de lucru în vederea unei mai bune cooper?ri ?i monitoriz?ri a situa?iei traficului de persoane în România. Participan?ii sunt încuraja?i s? ia parte la dezbateri, respectând regulile Chatham House.

 

Evenimente organizate:

1 Educatie juridica pentru prevenirea traficului de persoane - 17 iunie, ora 10:00 în Sala Senatului

- Invita?ie

- Agenda(draft)

2 Realit?ti ale traficului de persoane în România - 11.11.2014

 

 

Coordonator: Silvia Tabu?c?

Silvia Maria T?bu?c? este lector doctor la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane, director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie, ?i fellow, cu studii postdoctorale, al Academiei Române din Bucure?ti. Silvia are o experien?? de peste zece ani în domeniul protec?iei interna?ionale ?i regionale a drepturilor omului, cu expertiz? în materia nediscrimin?rii ?i, recent, în domeniul migra?iei ?i al traficului de fiin?e umane. Silvia este recunoscut? ca fiind un bun consultant (colaborând, în prezent, cu Milieu Ltd.) ?i un expert independent, lucrând în numeroase proiecte na?ionale ?i interna?ionale.
Înainte de a se al?tura echipei Universit??ii Româno-Americane, Silvia a lucrat la Ministerului Justi?iei, fiind consilier personal, ?i în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU - New York, ca expert în domeniul drepturilor omului. Din 2010, Silvia activeaz? ca mediator, fiind specializat? în negociere (PON/Harvard) ?i în luarea rapid? ?i eficient? a deciziilor (POJ/Yale).

 

 

 

  American Day - 24 Februarie

 American Day - 6 Noiembrie

 

 

Coordonator: Claudiu Seucan

Claudiu Seucan este notar public ?i lector universitar la Facultatea de Drept a Universit??ii Romano-Americane, predând, în prezent, disciplina „Drept constitu?ional ?i institu?ii politice”.
Claudiu ?i-a început activitatea profesional? în 1996, ca avocat, ocupând ulterior mai multe func?ii publice, precum Consilier personal al Primului-ministru în cadrul Guvernului României, Secretar de Stat în Ministerul Justi?iei, Consilier al Pre?edintelui Camerei Deputa?ilor – Parlamentul României.
Claudiu este doctor în drept din anul 2006, absolvent al Colegiului Na?ional de Ap?rare în 2002 ?i al Facult??ii de Drept în 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!