This site is co-funded by European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 Invest in people!

  

Header

Orar Clinici juridice

Orarul celor patru clinici juridice, pentru cel de-al doilea semestru, este:

- Combaterea discrimin?rii, în zilele de 25 februarie, 11 martie, 25 martie, 8 aprilie, 29 aprilie;

- Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate, private de libertate, în zilele de 26 februarie, 12 martie, 26 martie, 9 aprilie, 30 aprilie;

- Integritate public? ?i responsabilitate social?, în zilele de 4 martie, 18 martie, 1 aprilie, 22 aprilie;

- Dreptul migra?iei, în zilele de 5 martie, 19 martie, 2 aprilie, 23 aprilie.

Activitatea clinic? se desf??oar? în Universitatea Româno-American?, sala 223, miercurea între orele 15:00 – 16:20 ?i joia între orele 10:30 – 11:50

 

Studen?ii universit??iilor din provincie care sunt interesa?i de activit??ile clinicilor juridice se pot implica în activit??i de cercetare "la distanta" în urma unei solicit?ri exprese.

 
La finalizarea activitatilor practice studentii vor primi atestate de participare si va exista posibilitatea incheierii de contracte de voluntariat.
Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din Universitatea Româno-American? va invita sa luati parte la activitatile practice dezvoltate in cadrul celor 4 clinici juridice. Orice persoana interesata, care are calitatea de student/masterand la o universitatea acreditata din Romania se poate inscrie trimitand un e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

1-Orar clinici juridice

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok