This site is co-funded by European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 Invest in people!

  

Header

Teme Clinici juridice

Temele care vor fi abordate la fiecare intalnire cu studentii:

1. Combaterea discrimin?rii (miercuri, sala 223, 15:00-16:20):

- Stereotipuri, Prejudec??i, Discriminare (25 februarie);

- Cadrul legal ?i institu?ional pentru combaterea discrimin?rii (11 martie);

- Instrumente ?i standarde interna?ionale pentru combaterea discrimin?rii (25 martie);

- Infrac?iunile motivate de ur? (8 aprilie);  

- Rolul juri?tilor în procesul de schimbare pentru o societate incluziv? (29 aprilie).

2. Integritate public? ?i responsabilitate social? (miercuri, sala 223, 15:00-16:20):

- Transparen?a decizional?, procesul politicilor publice, open data ?i accesul la informa?iile publice (abilit??i practice de redactare de cereri de informa?ii, de redactare de puncte de vedere privind proiectele de acte normative, de întelegere a mecanismelor administrative ?i politice de luare a deciziilor ?i modul legitim de influen?are a acestor procese);Exerci?iu de participare la o propunere de politic? public?, strategie sau act normativ în domeniul eticii sau prevenirii corup?iei (studiu de caz pe o problem? de actualitate) (4 martie);

- Instrumente legale privind prevenirea corup?iei: avertizori de integritate, cod de etic?, declara?ii de avere ?i de interese, conflicte de interese, incompatibilit??i, pantouflage. Exerci?iu de elaborare a unei proceduri sau acordarea de consultan?? unor persoane în baza cadrului legal (18 martie).

- Conformitatea în mediul de afaceri. Exerci?iu privind raportarea nonfinanciar? (1 aprilie).

- Managementul integrit??ii, diagnoza corup?iei ?i analiza riscurilor ?i vulnerabilit??ilor coruptiei. Exerci?iu privind elaborarea unei analize de risc (22 aprilie).

3. Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate, private de libertate (joi, sala 223, 10:30-11:50):

4. Dreptul migra?iei (joi, sala 223, 10:30-11:50):

- Relevan?a respect?rii principiului non-refoulment (nereturnarea) (5 martie);

- Ceta?enia ?i apatridia (19 martie);

- Migra?ia ?i terorismul (2 aprilie)

- Mecanisme de protec?ie a drepturilor omului aplicabile migran?ilor (23 aprilie).

 

La finalizarea activitatilor practice studentii vor primi atestate de participare si va exista posibilitatea incheierii de contracte de voluntariat.

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din Universitatea Româno-American? va invita sa luati parte la activitatile practice dezvoltate in cadrul celor 4 clinici juridice. Orice persoana interesata, care are calitatea de student/masterand la o universitatea acreditata din Romania se poate inscrie trimitand un e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

1-Clinici juridice

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok