Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Înscriere

Participarea la Concurs este deschis? tuturor celor interesa?i de aceast? activitate - studen?i sau masteranzi înscri?i la o form? de înv???mânt superior de stat sau particular, cet??eni români. Înscrierea în grupul ?int? al Concursului se face prin completarea documentelor de mai jos ?i transmiterea lor, în original, organizatorilor, pân? la data de 20 iunie 2015 ora 16:00:

  1. formular înregistrare a grupului ?int?1;
  2. declara?ie de consim??mânt;
  3. formular de înscriere la concurs.
  4. copie CI
  5. adeverinta de student/masterand2

 

Documentele men?ionate mai sus se depun la sediul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie din Universitatea Româno-American?, Bd. Expozi?iei, nr.1B, sala 119.

 

Prin înscrierea la prezentul Concurs, fiecare candidat atest? c? a luat la cuno?tin?? ?i este de acord cu prevederile Metodologiei de Concurs.

 

Graficul de desf??urare a Concursului poate fi consultat aici.

 

 

 

În vederea decont?rii cheltuielilor de transport ?i cazare pentru participan?ii la Concursul de Drepturile Omului ?i Migra?ie, din perioada 22-25 iunie 2015, v? rug?m s? ave?i în vedere urm?toarele detalii de baza:
1. - cazarea se va efectua în c?minul-hotel din incinta campusului Universit??ii Româno-Americane – nu este necesar niciun document din partea participan?ilor, trebuie doar s? anunta?i necesitatea caz?rii ?i data la care ajungeti în Bucure?ti pân? cel mai târziu în data de 19 iunie 2015, ora 16:00, la adresa de po?t? electronic? Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

2. - pentru cheltuielile de transport sunt necesare urmatoarele acte:
    - bon fiscal + factur? fiscal?, pentru combustibil, în cazul transportului cu autoturismul propriu; se va înscrie pe verso-ul bonului fiscal numarul de înmatriculare al autoturismului ?i numele persoanei care efectueaz? deplasarea.
    - bilete/tichete de c?l?torie + factur? fiscal?, în cazul transportului cu autobuz/tren/avion
 

 Regulile complete privind decontarea acestor cheltuieli le puteti g?si mai jos:

- Lista documente justificative

- Reguli de decontare

 

Facturile trebuie obligatoriu întocmite pe datele Universit??ii Româno-Americane, beneficiarul proiectului: Atentie
Numele firmei: Universitatea Româno-American?
Cod fiscal: 9081408
Nr. registru comer?ului: NU EXIST? – este unitate de înv???mânt, non-profit
Adresa: Bd.Expozi?iei 1B, Sector 1, Bucure?ti, cod 012101
Banca: B.R.D. - Sucursala Academiei
Cod IBAN: RO91BRDE410SV21861794100

 

1 - nu se completeaz? nimic pe zonele cu fond gri închis, la paginile 2 si 3.

2 - studentii/masteranzii Universitatii Romano-Americane nu trebuie sa aduca adeverinta; la depunerea documentelor aceasta va fi generata din sistemul informatic integrat.

 

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

 

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!