Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Probe

 

- Comisie 

- Rezultate Proba 1 

- Rezultate Proba 2 

 

PROBELE CONCURSULUI sunt atât teoretice, cât ?i practice.

1. Proba teoretic? const? în evaluarea, în cadrul probei practice, a cuno?tin?elor acumulate de participan?i în cadrul preg?tirii individuale online ?i pe parcursul cursurilor intensive (22-23 iunie).

2. Proba practic? a Concursului se desf??oar? pe parcursul a dou? zile de simulare a unor probleme juridice (24-25 iunie).

Simularea practic? a problemelor juridice de drepturile omului ?i migra?ie se va face prin crearea în mod aleatoriu a unor echipe formate din câte 3 studen?i. Fiecare echip? va avea un rol bine definit în cadrul probelor ?i va primi informa?ii juridice ?i practice suplimentare celor din „spe?a cadru”.

Desemnarea persoanei ?i a echipei câ?tig?toare, precum ?i stabilirea ierarhiei între echipele participante se va realiza pe baza punctajului ob?inut în cadrul probei de simulare ?i solu?ionare a problemelor juridice.

 

GRAFICUL DE DESF??URARE A CONCURSULUI

PERIOADA

DETALII

CONDI?II

15 mai -20 iunie

Perioada de înscriere la concurs

Înscrierea oficial? la concurs are loc în momentul în care organizatorii au confirmat primirea, în original:

  1. a formularelor solicitate (grup ?int?, declara?ia de consim??mânt ?i formularul de înscriere la concurs);
  2. a unei copii a actului de identitate;
  3. a unei adeverin?e care atest? calitatea de student sau masterand înscris la o form? de înv???mânt superior de stat sau particular.

15 mai -22 iunie

Preg?tire individual? online

 

Parcurgerea individual? a preg?tirii online se face  prin consultarea materialelor didactice ?i a bibliografiei recomandate;

 

22-23 iunie

Cursuri intensive

Cursurile vor avea loc în Bucure?ti, la sediul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie, ?i vor fi ?inute de exper?i români ?i str?ini. Pentru detalii v? rug?m accesa?i Programul Concursului.

24-25 iunie

Simulare practic?

8 echipe, formate în mod aleatoriu, vor intra într-o competi?ie în care vor fi testate cuno?tin?ele ?tiin?ifice acumulate ?i abilit??ile practice ale celor 24 de bursieri.

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

 

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!