Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Pregatire Online

 
 

Pentru o preg?tire suplimentar? asupra temelor prezentate mai jos v? rug?m s? accesa?i Biblioteca Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie

 

Dreptul la nediscriminare:

 
Dreptul migra?iei:

Manual referitor la proceduri ?i criterii de determinare a statutului de refugiat

Manual de drept european în materie de azil, frontiere ?i imigra?ie

 
Va rug?m s? studia?i Manualul UNHCR - selec?ie ?i din Manualul de drept european în materie de azil, frontiere ?i imigra?ie FRA-UNHCR urm?toarele capitole:
1. Capitolul 2 - Statutul ?i documentele aferente;
2. Capitolul 3 - Determinarea statutului de azilant;
3. Capitolul 5 - Viat? privat? ?i de familie ?i dreptul la c?s?torie.

 


 

•Transparen?a decizional? ?i anticorup?ie

No?iuni introductive transparen?? ?i anticorup?ie

What is Rule of Law - Marisa Mac Isaac, Rule of Law Officer, Ambasada S.U.A.

Financial Investigation BasicMaterial Curs- Marisa Mac Isaac, Rule of Law Officer, Ambasada S.U.A.

 


 

•Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate, private de libertate

Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate, private de libertate

Standarde na?ionale ?i interna?ionale privind protectia persoanelor cu dizabilit??i mintale

Education for allMaterial Curs

Drepturile copiilor cu dizabilit??i mintaleMaterial Curs

 

 


 

•Munca for?at? ?i trafic de persoane

Protocol trafic persoaneNew

Conven?ia nr. 105-1957 Conven?ie privind abolirea muncii for?ateNew

Conven?ia nr. 29-1930 privind munca for?at? sau obligatorieNew

Traficul de persoaneMaterial Curs

 

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

 

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!