Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Program

 

AGENDA CONCURSULUI NA?IONAL

DE DREPTURILE OMULUI ?I MIGRA?IE

 

22-25 iunie; Bucure?ti

Universitatea Româno-American?, Sala MBA - Parter; Bulevardul Expozi?iei nr. 1B

 

20-21 IUNIE – SOSIREA PARTICIPAN?ILOR

 

Înregistrarea ?i cazarea participan?ilor

Cazarea se va efectua în c?minul-hotel din incinta campusului Universit??ii Româno-Americane pe baza documentului de identitate, ca urmare a solicit?rii caz?rii, in scris,  pân? cel mai târziu în data de 19 iunie 2015, ora 16:00, la adresa de po?t? electronic? Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 22 IUNIE – CURSURI INTENSIVE

8:00 – 9:00

Mic dejun

9:00 – 9:30

Deschiderea evenimentului (Sala Senatului)

Silvia T?BU?C?, Director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie;

Mihaela PRUN?, Decan al Facult??ii de Drept, Universitatea Româno-American?;

Georgiana IORGULESCU, Director al Centrului de Resurse Juridice;

?tefan LEONESCU, Pre?edintele Comisiei de evaluare, Reprezentant al Asocia?iei Serviciul Iezui?ilor pentru Refugia?i în România.

9:30 – 11:20

Curs 1 (I) – Dreptul persoanelor cu dizabilit??i intelectuale

Georgiana PASCU, Coordonator al Clinicii juridice „Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate, private de libertate” din cadrul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie; coordonator al Programului Pledoarie pentru demnitate la Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Curs 1 (II) Free Appropriate Public Education in the Least Restrictive Environment (curs în limba englez?)

Jane THOMPSON,Expert on Education of Children with Developmental Delays and Disabilities, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti;

11:30 – 12:50

Curs 2 - Dreptul european în materie de azil ?i imigra?ie

Stefan LEONESCU, Coordonator al Clinicii juridice „Dreptul migra?iei” din cadrul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie; coordonator de program la Asocia?ia Serviciul Iezui?ilor pentru Refugia?i în România (JRS).

13:00 – 14:00

Pauz? de prânz

14:00 – 15:50

Curs 3(I) - Protec?ia avertizorilor - despre transparen??, drepturi ?i (anti)corup?ie în re?elele de trafican?i patronate de angaja?i ai statului

Codru VRABIE, Membru Funky Citizens;

Curs 3(II)  Some Aspects related to Financial  Investigations  (curs în limba englez?)

Marisa MAC ISAAC, Rule of Law Officer, Ambasada SUA la Bucure?ti.

16:00 – 17:20

Curs 4 – Obliga?iile statelor izvorâte din Dreptul interna?ional

Ion GÂLEA, Director General al Departamentului Afaceri Juridice, MAE ?i lector dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure?ti;

17:30 – 18:50

Curs 5 – Concepte de baz? în argumentarea practic?

 Emanuel BETERINGHE, Director al Centrului de Oratorie ?i Dezbateri; Pre?edinte ARDOR, România.

19:00 – 20:00

Cin?

23 IUNIE – CURSURI INTENSIVE

 

8:00 – 9:00

Mic dejun

9:00 – 10:50

Curs 6 - Dreptul la nediscriminare

Delia NI??, Coordonator al Clinicii juridice „Combaterea discrimin?rii” din cadrul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie; coordonator al Programului Antidiscriminare la Centrul de Resurse Juridice (CRJ).

11:00 – 12:50

Curs 7 – Dreptul european în materie de azil ?i imigra?ie

Stefan LEONESCUCoordonator al Clinicii juridice „Dreptul migra?iei” din cadrul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie; coordonator de program la Asocia?ia Serviciul Iezui?ilor pentru Refugia?i în România (JRS).

13:00 – 14:00

Pauz? de prânz

14:00 – 15:50

Curs 8 - Sistemul european de protec?ie a drepturilor omului (CEDO ?i CJUE)

R?zvan Hora?iu RADU, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene, MAE ?i lector Facultatea de Drept, Universitatea Româno-American?.

16:00 – 17:20

Curs 9 - Politici publice de prevenire a corup?iei

 Radu NICOLAE, Coordonator al Clinicii juridice „Integritate public? ?i responsabilitate social?” din cadrul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie; coordonator al Programului Integritate public? la Centrul de Resurse Juridice (CRJ).

17:30 – 18:50

 Curs 10 - Munc? for?at? ?i trafic de persoane

George M?GUREANU, Expert al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie; Conferen?iar dr. la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane ?i executor judec?toresc;

 

Silvia T?BUSC?, Director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie ?i lector dr. la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane.

19:00 – 20:00

Cin?

 

 

24 IUNIE – SIMULARE DE PROBLEME JURIDICE PRACTICE

8:00 – 9:00 Mic dejun
9:00 – 9:30

Test gril?

Testul cuprinde 20 de întreb?ri gril? (cu mai multe variante corecte de r?spuns), testând cuno?tin?ele participan?ilorîn materia nediscrimin?rii, dizabilit??ilor, anticorup?iei, migra?iei ?i azilului. Primii 24 de studen?i care ob?in cel mai mare punctaj la test vor participa, în echipe de câte 3, la simul?rile practice. Restul participan?ilor vor fi auditori ?i vor sta al?turi de comisiile de evaluare pentru aprofundarea cuno?tin?elor predate în primele 2 zile de concurs. Prezen?a tuturor participan?ilor este obligatorie pe toat? perioada de desf??urare a Concursului.

 10:00 – 12:00

Proba 1 - Plenar?

Cei 24 de studen?i vor dezbate teme referitoare la aplicarea cuno?tin?elor de baz? predate în timpul cursurilor intensive ?i/sau incluse în materialele de preg?tire online.

12:00 – 13:00 Pauz? de prânz
13:00 – 19:00

Proba 2 – „Inchizitorial?”

Fiecare echip? va întâlni, pe rând, cele dou? sub-comisii (transparen?? ?i migra?ie; dizabilit??i ?i nediscriminare) pentru aproximativ 30 de minute. Înaintea prezent?rii în fa?a Comisiilor, echipele vor avea la dispozi?ie 40 de minute de preg?tire cu acces liber la orice material, inclusiv la materiale aflate în mediul online.

19:00 – 20:00 Cin? – Anun?area echipelor ce vor participa la semifinale
   
 

25 IUNIE – SIMULARE DE PROBLEME JURIDICE PRACTICE

8:00 – 9:00 Mic dejun
9:00 – 13:00 Proba 3 – Dezbateri pe teme date/Semifinale
13:00 – 14:00 Pauz? de prânz
14:00 – 15:30 Proba 3 – Dezbateri pe teme date/Final?
16:00 Cocktail – Premierea tuturor câ?tig?torilor
   

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

 

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!