Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

  

Header

Mini-biblioteca

1. Hew Haven School

2. Materiale utile infiintarii de clinici juridice

 

3. Drepturile Omului

 

4. Traficul de persone

 

5. Dreptul refugiatilor

 

6. Dreptul persoanelor cu dizabilități

- Legea nr 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006;
- Legea nr 109 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenția împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984;
- Legea 487/2002, republicata, a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;
- Legea nr 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 448/2006, republicată, privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

7. Dreptul la nediscriminare 

    • Ordinul nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi
    • Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată in 2014)
    • Codul penal, Art. 77 lit h, art. 282, al (1), lit. d), art 297 al (2), art 369, art 382, art 383 (în anumite condiţii), 
    • OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu character fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, actualizată 

Alte surse:

 

8. Materiale didactice/Clinici

 

 

Centrul de Negociere şi Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urmăreşte îmbinarea noţiunilor teoretice cu dezvoltarea abilităţilor practice ale cursanţilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri şi specialişti în domeniile de interes, precum şi la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studenților în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, stimulându-i pe aceștia să aplice cunoștințele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplicații practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Piețe Financiare Interne și Internaționale este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!