Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Mini-biblioteca

1. Hew Haven School

2. Materiale utile infiintarii de clinici juridice

 

3. Drepturile Omului

 

4. Traficul de persone

 

5. Dreptul refugiatilor

 

6. Dreptul persoanelor cu dizabilit??i

- Legea nr 221/2010 pentru ratificarea Conven?iei privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i, adoptat? la New York de Adunarea General? a Organiza?iei Na?iunilor Unite la 13 decembrie 2006;
- Legea nr 109 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului op?ional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conven?ia împotriva torturii ?i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat? la New York la 10 decembrie 1984;
- Legea 487/2002, republicata, a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;
- Legea nr 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 448/2006, republicat?, privind protectia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

7. Dreptul la nediscriminare 

    • Ordinul nr. 1540/2007 privind interzicerea segreg?rii ?colare a copiilor romi ?i aprobarea Metodologiei pentru prevenirea ?i eliminarea segreg?rii ?colare a copiilor romi
    • Ordonan?a nr. 137/2000 privind prevenirea ?i sanc?ionarea tuturor formelor de discriminare (republicat? in 2014)
    • Codul penal, Art. 77 lit h, art. 282, al (1), lit. d), art 297 al (2), art 369, art 382, art 383 (în anumite condi?ii), 
    • OUG 31/2002 privind interzicerea organiza?iilor ?i simbolurilor cu character fascist, rasist sau xenofob ?i a promov?rii cultului persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii, actualizat? 

Alte surse:

 

8. Materiale didactice/Clinici

 

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!