Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

România ?i noile provoc?ri ale actualei crize europene

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie, în parteneriat cu Centrul de Oratorie ?i Dezbateri, din cadrul Universit??ii Româno-Americane organizeaz? workshop-ul „România ?i noile provoc?ri ale actualei crize europene” care va avea loc la Universitatea Romano-American? din Bucure?ti în data de 24 septembrie 2015.

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie a fost înfiin?at cu scopul de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene. În acest sens, Centrul a dezvoltat 4 clinici juridice în domeniul drepturilor omului ?i al migra?iei, a organizat numeroase dezbateri, a implementat proiecte ?i programe specifice domeniului s?u de activitate în parteneriat cu actori na?ionali ?i str?ini. Centrul organizeaz? anual Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie care reune?te aproximativ 50 de studen?i români ce studiaz? în marile centre universitare na?ionale ?i europene, fiind sus?inut de UNHCR - Reprezentan?a în România, Ambasada Statelor Unite, Ambasada Germaniei, Ambasada Olandei ?i Ambasada Israelului la Bucure?ti.

Prin prezenta dezbatere informal?, Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie î?i propune:

  • s? ofere o perspectiv? mai clar? asupra termenilor „migrant” ?i „refugiat”, a principiilor de drept interna?ional care guverneaz? acest domeniu, a acquis-ului european în materie de azil ?i migra?ie, dar mai ales,
  • s? contribuie la realizarea unui parteneriat informal între societatea civil? ?i autorit??ile române.

La discu?ii vor participa reprezenta?i ai organiza?iilor interna?ionale cu atribu?ii în acest domeniu, ai autorit??ilor române ?i ai ONG-urilor, reprezentan?i ai ambasadelor, cercet?tori, profesori ?i studen?i. Participan?ii sunt încuraja?i s? ia parte la dezbateri ?i sunt ruga?i s? respecte cu rigurozitate regula Chatham House.

Pentru detalii suplimentare privind participarea la eveniment v? rugam s? contacta?i organizatorii la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pân? pe data de 23 septembrie, ora 12:00.

 

AGENDA PROVIZORIE

 

22-09-2015

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!