Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Cursuri

CURSURI

Lectori invita?i:

M?d?lina Turza – În?elegerea dizabilit??ii în sfera drepturilor omului - de la cadrul conceptual la practica militant? (21 octombrie, ora 12:00, Amf.1)

Pornind de la aceasta tema, vom incerca sa intelegem noua viziune asupra drepturilor copiilor cu dizabilitati, cu accent pe dreptul la educatie, din perspectiva Conventiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati. Mai Mult...

 

Iana Matei – Realit?ti ale traficului de persoane în România (11 noiembrie, ora 12:00, Amf.1)

Iana Matei este unui dintre cei mai cunoscu?i exper?i din SEE în domeniul protec?iei victimelor traficului de persoane. Pentru activitatea sa sus?inut?, Iana a primit numeroase premii precum:
  • 2005 "Abolitionist award", House of Lords, London.
  • 2007 "Hero of the year", U.S. State Department, Washington
  • 2008 "Woman of the year", Avantaje Magazine, Bucharest
  • 2010 "European of the year" by Readers Digest. (First Romanian to receive this award)
  • 2011 "10 exceptional women" by Click Magazine Bucharest
  • 2011 "125 Women For Change", Avon, Bucharest
  • 2012 "Ator Pal Mont" by Asociazione Culturale Udine, Italy

 

Cristina Bunea – Problematica refugia?iilor în România (2 decembrie, ora 12:00, Amf.1)

 

Exper?i:

Georgiana Pascu – Drepturile persoanelor cu dizabilit??i intelectuale (10 noiembrie, ora 14:00, sala 223)

Delia Ni?? – Combaterea discrimin?rii

Radu Nicolae –Eficien?a mecanismelor juridice de combatere a corup?iei în România

?tefan Leonescu – Migra?ia din perspectiva Drepturilor Omului

 

 

TRAININGURI

Trainer Mihai Achimescu - Soft Skills (Program)

Mihai Achimescu este directorul Institutului Link Resource Development, unde a activat din ianuarie 2010 pân? în prezent. Având o educa?ie în domeniul medical, Mihai s-a al?turat Eli Lilly and Company (companie din industria farmaceutic?) în 1992, unde a ocupat diferite func?ii de-a lungul anilor, inclusiv în vânz?ri, Marketing, Sales Management, Training local ?i regional, Resurse Umane. Începând cu anul 2004, Mihai s-a mutat la Novartis ca Manager Regional în Training ?i Dezvoltare pentru ??rile CEC(Central European Countries/??rile Central Europene) ?i în perioada 2008-2010 a de?inut ?i func?ia de Manager pentru Minorit??i & Incluziune pentru ??rile Europei Centrale ?i de Est.

Cu o activitate prestigioas? ?i experien?? corporatist? în companii interna?ionale, în gestionarea situa?iilor complexe de dezvoltare, expertiza lui Mihai cuprinde analiza nevoilor, proiectarea ?i dezvoltarea obiectivelor de înv??are bazate pe performan??, implementarea, livrarea, cât ?i m?surarea ?i evaluarea strategiilor de dezvoltare, atât pe termen scurt, cât ?i pe termen lung. Cu peste 20 de ani de experien?? de prim? mân?, care cuprinde mai multe domenii de expertiz? ?i de management, în ultimii 12 ani, Mihai a livrat peste 1600 de zile de training în Europa Central? ?i de Est ?i în Africa de Nord.

Certificat ca Master Trainer în mai mult de 40 de prestigioase programe interna?ionale de dezvoltare, unice ?i distincte, Mihai a format mai mult de 2.500 de exper?i în vânz?ri ?i în marketing, în mediul de conducere atât din ??România cât ?i din toat? Europa.

Absolvent al EMBA-ului de la Universitatea din Washington, Mihai a ob?inut, de asemenea, un titlu de master, de la Colegiul National de Afaceri Interne, în Managementul Afacerilor Interne (Comunicare ?i Rela?ii Publice) ?i un master de la Universitatea Petru Maior - Facultatea de Studii Administrative, Juridice ?i Economice, în Managementul Comer?ului ?i Economiei.

 

 Trainer Silvia Tabu?c? – ?coala decizional? New Haven (Yale University)

Silvia Maria T?bu?c? este lector dr. la Universitatea Româno-American?, Facultatea de Drept, Directorul Centrului pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie, ?i Fellow cu studii postdoctorale la Academia Romana din Bucure?ti. Silvia are o experien?? îndelugat?, de peste zece ani, în domeniul protec?iei interna?ionale a drepturilor omului, cu experien?? specific? în materia non-discrimin?rii ?i, mai recent, în domeniul migra?iei ?i traficului de fiin?e umane. Silvia este recunoscut? ca fiind un consultant de marc? (colaboreaz? cu Milieu Ltd.) ?i un expert independent, lucrand în numeroase proiecte na?ionale ?i interna?ionale.

Înainte de a se al?tura echipei Universit??ii Româno-Americane, Silvia a lucrat la Ministerul Justi?iei, fiind consilier personal, ?i la Misiunea Permanent? a România la Na?iunile Unite - New York, ca expert în domeniul drepturilor omului. Din 2010, Silvia activeaz? ca mediator, fiind specializat? în negociere (PON / Harvard) ?i în luarea de decizii eficiente ?i rapide (POJ / Yale) more...


 

 

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!