Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

În?elegerea dizabilit??ii în sfera drepturilor omului - de la cadrul conceptual la practica militant?

(21 octombrie, ora 12:00, Amf.1)

 

Madalina Turza

Pornind de la aceasta tema, vom incerca sa intelegem noua viziune asupra drepturilor copiilor cu dizabilitati, cu accent pe dreptul la educatie, din perspectiva Conventiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati. 
Este dizabilitatea o boala? Este o premisa legitima pentru segregare? Cum poate fi garantat dreptul la educatie al copiilor cu dizabilitati si cum poate acesta sa dobandeasca efectivitate, sunt cateva dintre intrebarile la care vom incerca sa raspundem impreuna.
In egala masura, vom incerca sa analizam modalitatile prin care un grup vulnerabil isi poate impune punctul de vedere la nivelul sociatatii, utilizand mecanismele statului de drept.
Madalina s-a nascut in 1978, în Bucure?ti ?i este absolvent? a Faculta?ii de ?tiin?e Politice în Limba Engleza din cadrul Universit??ii Bucure?ti. A urmat studiile de masterat în domeniul Politologiei ?i, ulterior, în Drept Interna?ional Umanitar. În prezent este doctorand în ?tiin?ele Comunic?rii în cadul ?colii Na?ionale de Studii Politice ?i Administrative.
Are o experien?? de aproximativ peste 12 ani în PR guvernamental ?i Afaceri Europene ?i si-a început cariera într-o organiza?ie non-guvernamental? dedicat? protec?ei ?i promov?rii drepturilor omului ?i, în special, a refugia?ilor.
Prin natura activit??ilor desf??urate în ace?ti ani, expertiza ei acoper? o arie destul de larg?, care variaz? de la comunicare public?, comunicare politic?, managemet de proiect, cooperare interna?ional?, afaceri europene ?i, nu în ultimul rând, drepturile omului.
Activitatea pe care o desf??oara în prezent în cadrul CEDCD este o provocare personal? ?i profesional?, ale c?rei motiva?ii se reg?sesc dincolo de o simpl? op?iune de carier?
Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilit??i este pentru Madalina o misiune.
O misiune in care crede.

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!