Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Tempetad

 

Cover OWR10
Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie (CDOM) din cadrul Universit??ii Româno-Americane a sprijinit anual Festivalul Interna?ional de Documentar ?i Drepturile Omului – One World Romania. În cadrul acestei editii, CDOM a adoptat filmul "Tempestad” din sec?iunea "Dreptate f?r? fric?” are va rula in data de 13 martie la Union si in data de 19 martie la Elvire Popesco de la 20:30, conform Programului.
 
Filmul prezint? povestea a dou? femei prinse în p?ienjeni?ul corup?iei ?i f?r?delegii care î?i spun pove?tile, pe cât de diferite, pe atât de simptomatice. Într-o ?ar? în care autorit??ile sunt neputincioase, în cel mai bun caz, sau complice, în cel mai r?u caz, una ?i-a pierdut libertatea, iar alta — fiica. Una este condamnat? pe nedrept pentru trafic de personae ?i aruncat? într-o închisoare dantesc? dominat? de fric?, violen?? ?i legea cartelului din Matamoros. Cealalt?, un clovn într-un circ ambulant, î?i caut? fiica - o student? r?pit? probabil de fiul unui poli?ist corupt.
 
Evenimentul este organizat cu sprijinul Asocia?iei One World Romania ?i Asocia?iei Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic? (ECLER).
 Tempestad
 
Festivalul interna?ional de documentar ?i drepturile omului One World Romania revine Bucure?ti cu edi?ia a 10-a  aniversar?! Între 13 ?i 19 martie v? a?tept?m la Cinema Elvire Popesco, Eforie, Union ?i Sala Horia Bernea, Cinema Muzeul ??ranului cu peste 60 de documentare selec?ionate cu aten?ie, care func?ioneaz? ca doctorii pentru minte ?i suflet. One World Romania 10 vorbe?te despre fricile oamenilor – ale celor care se baricadeaz? în cas? sau ale celor care se r?zvr?tesc, pân? la urm? ale noastre ale tuturor.
 
Edi?ia din acest an cuprinde 11 sec?iuni tematice, proiec?ii speciale, matinee pentru liceeni, un legathon pe drepturile omului, discu?ii cu publicul dup? fiecare proiec?ie având ca invita?i exper?i ?i regizori ai filmelor ?i dezbateri pe diferite teme relevante pentru societate româneasc? ?i în strâns? leg?tur? cu selec?ia de documentare. Programul complet al #OWR10 #f?r?fric? este disponibil pe http://oneworld.ro/2017/l/ro/program/.
 
Proiec?ii: luni, 13 martie, 20:30, Union | duminic?, 19 martie, 20:30, Elvire Popesco
 
Tratamentul cu documentarele #OWR10 se recomand? tuturor celor care vor s? î?i înfrunte fricile. V? a?tept?m la film!
Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!