Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Tempetad

Tempetad

  Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie (CDOM) din cadrul Universit??ii...

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Editia a III-a

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Editia a III-a

  Datorit? perioadei de sesiune ?i num?rului sc?zut de studenti înscri?i, Concursul Na?ional...

Attorney and Judicial Ethics in the U.S. and Romania: Framework and Reflections

Attorney and Judicial Ethics in the U.S. and Romania: Framework and Reflections

The Centre for Human Rights and Migration of the Romanian-American University – together with...

Simularea Parlamentului European - Young European Speakers

Simularea Parlamentului European - Young European Speakers

Centrul de Drepturile Omului si Migra?ie organizeaz? simularea Parlamentului European - Young...

Organizarea unui program de formare a studentilor la drept ca traineri in vederea promovarii educatiei juridice in scoli si licee

Organizarea unui program de formare a studentilor la drept ca traineri in vederea promovarii educatiei juridice in scoli si licee

ORGANIZAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE A STUDENTILOR LA DREPT CA TRAINERI IN VEDEREA PROMOVARII...

 • Tempetad

  Tempetad

  Sâmbătă, 04 Martie 2017 14:59
 • Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Editia a III-a

  Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Editia a III-a

  Miercuri, 08 Iunie 2016 12:16
 • Attorney and Judicial Ethics in the U.S. and Romania: Framework and Reflections

  Attorney and Judicial Ethics in the U.S. and Romania: Framework and Reflections

  Luni, 09 Mai 2016 07:23
 • Simularea Parlamentului European - Young European Speakers

  Simularea Parlamentului European - Young European Speakers

  Vineri, 22 Aprilie 2016 13:33
 • Organizarea unui program de formare a studentilor la drept ca traineri in vederea promovarii educatiei juridice in scoli si licee

  Organizarea unui program de formare a studentilor la drept ca traineri in vederea promovarii...

  Miercuri, 09 Martie 2016 06:58

Participarea la Concurs este deschis? tuturor celor interesa?i de aceast? activitate - studen?i sau masteranzi înscri?i la o form? de înv???mânt superior de stat sau particular, cet??eni români. Înscrierea în grupul ?int? al Concursului se face prin completarea documentelor de mai jos ?i transmiterea lor, în original, organizatorilor, pân? la data de 20 iunie 2015 ora 16:00:

 1. formular înregistrare a grupului ?int?1;
 2. declara?ie de consim??mânt;
 3. formular de înscriere la concurs.
 4. copie CI
 5. adeverinta de student/masterand2

 

Documentele men?ionate mai sus se depun la sediul Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie din Universitatea Româno-American?, Bd. Expozi?iei, nr.1B, sala 119.

 

Prin înscrierea la prezentul Concurs, fiecare candidat atest? c? a luat la cuno?tin?? ?i este de acord cu prevederile Metodologiei de Concurs.

 

Graficul de desf??urare a Concursului poate fi consultat aici.

 

 

 

În vederea decont?rii cheltuielilor de transport ?i cazare pentru participan?ii la Concursul de Drepturile Omului ?i Migra?ie, din perioada 22-25 iunie 2015, v? rug?m s? ave?i în vedere urm?toarele detalii de baza:
1. - cazarea se va efectua în c?minul-hotel din incinta campusului Universit??ii Româno-Americane – nu este necesar niciun document din partea participan?ilor, trebuie doar s? anunta?i necesitatea caz?rii ?i data la care ajungeti în Bucure?ti pân? cel mai târziu în data de 19 iunie 2015, ora 16:00, la adresa de po?t? electronic? Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

2. - pentru cheltuielile de transport sunt necesare urmatoarele acte:
    - bon fiscal + factur? fiscal?, pentru combustibil, în cazul transportului cu autoturismul propriu; se va înscrie pe verso-ul bonului fiscal numarul de înmatriculare al autoturismului ?i numele persoanei care efectueaz? deplasarea.
    - bilete/tichete de c?l?torie + factur? fiscal?, în cazul transportului cu autobuz/tren/avion
 

 Regulile complete privind decontarea acestor cheltuieli le puteti g?si mai jos:

- Lista documente justificative

- Reguli de decontare

 

Facturile trebuie obligatoriu întocmite pe datele Universit??ii Româno-Americane, beneficiarul proiectului: Atentie
Numele firmei: Universitatea Româno-American?
Cod fiscal: 9081408
Nr. registru comer?ului: NU EXIST? – este unitate de înv???mânt, non-profit
Adresa: Bd.Expozi?iei 1B, Sector 1, Bucure?ti, cod 012101
Banca: B.R.D. - Sucursala Academiei
Cod IBAN: RO91BRDE410SV21861794100

 

1 - nu se completeaz? nimic pe zonele cu fond gri închis, la paginile 2 si 3.

2 - studentii/masteranzii Universitatii Romano-Americane nu trebuie sa aduca adeverinta; la depunerea documentelor aceasta va fi generata din sistemul informatic integrat.

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!